ОБЩИ УСЛОВИЯ


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ НА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

1. ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪТУВАНЕ

Записването е възможно по телефон, факс, интернет или директно в офиса на „VIVA-Travel Agency”. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договор за организирано пътуване и внасянето на депозит.

 2.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1.За всички туристи по програми, които включват страни не членуващи в ЕС, с изключение на Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. При пътуване до Турция е необходимо освен задграничния паспорт да се носи и лична карта.

2.За туристи над 18г. - по програми, които включват само страни членки на ЕС - лична карта.

3.За деца под 18г. - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;

4.За деца под 18г., пътуващи сами или с единия от родителите - нотариално заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация  и едно копие, трябва да се носи по време на екскурзията

5.За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски език и легализирана. 

6. Европейска здравна карта.

7.Договор за организирано пътуване - сключва се  в 2 екземпляра при записване за определена програма.

8.Застраховка - на всички туристи се осигурява застраховка "Помощ при пътуване" в размер на 5000 EUR за груповите програми с автобус и 10 000 EUR за групови и индивидуални програми със самолет. Туристи над 65 г. задължително се застраховат с лимит на отговорност 15 000 EUR. Всеки турист трябва да доплати разликата в стойността на застраховката. Застраховката е в сила по време на пътуването извън България.

 

3. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

За да заявите Вашето пътуване е необходимо да внесете документи, да сключите договор и да заплатите, както следва:

- за автобусните програми - най късно до 10 дни преди датата на отпътуване;

- за самолетните програми - най-късно до 30 дни преди датата на отпътуване.

При наличие на свободни места записване се извършва и след посочените срокове.

 4. ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1.Цените за всяка екскурзия включват услуги, които са подробно описани за всяка програма.

2.Начин на плащане - заплащането може да се извърши в брой /за платени в брой суми се издава касова бележка/ или по банков път :

Вива – Маринела Аспарухова

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN BG37UNCR76301006829407 BIC UNCRBGSF

3.Плащането е възможно на две вноски. Първата вноска - депозит в размер между 30% и 50% от стойността на избраната от Вас екскурзия плюс допълнително заявените услуги. Втората вноска до пълния размер на екскурзията следва да се направи: за автобусните програми - най-късно до 10 дни преди датата на отпътуване; за самолетните програми - най-късно до 30 дни преди датата на отпътуване, но не по-късно от деня на издаване на самолетния билет.

 5. ВИЗИ
1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, на Потребителя, се предоставят необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на Потребителя, Туроператорът може да подготви и внасе документите му в съответните консулски служби (където това е възможно). В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуемите от съответното Консулство документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Консулството, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат, както и техническите разходи, при условие, че няма друго изискване, напр. предварително платена първа нощувка. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл.80 от ЗТ.

4.Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

Агенцията не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страна, включена в програма, избрана от туристите. При евентуален отказ от пътуване, поради въвеждането на визов режим след сключване на договор за организирано пътуване, Възложителят заплаща неустойка за отказ от пътуване

 6. ХОТЕЛИ

1.Туристите се настаняват в хотели чиято категория е посочен конкретно за всяка програма. Категорията на хотелите се определя съгласно европейски стандарт, но се различава в отделните страни.

2.Настаняването в хотелите обикновено става след 14.00 ч. часа  и трябва да се освободи до 12.00 часа в деня на напускане. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително на място от туриста

3.Ако туристът пътува самостоятелно, доплащането за единична стая е задължително

4.При настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

5.Намаленията за деца са валидни само при настаняване с двама възрастни в стая и настаняването е на доп. легло.

6.Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително

7.Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или All Inclusive

7. ТРАНСПОРТ

1.Автобусните екскурзии се провеждат с комфортни автобуси, предназначени за туристическо обслужване и са лицензирани от Министерство на Транспорта Изисква се спазването на правила за хигиена и безопасност. По време на пътуването се правят почивки през интервал от 3 ч. – 4 ч.

2.Самолетните екскурзии се изпълняват с полети на различни авиокомпании. Трябва да се явите на летището за проверка поне 2 часа и половина преди часа на полета, отбелязан на билета.. При закъснение на полет по вина на туриста, авиокомпания или летище, природни бедствия, стачка, действия за осигуряване на безопасност или отстраняване на технически проблем, агенцията не носи отговорност и не компенсира пропуснати услуги.

 8. Всички обявени часове са в местно време. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от форсмажорни или независещи от нас обстоятелства. В тези случаи, агенцията не носи отговорност за неконсумирани услуги или загубено време.

 9.ПРОМЕНИ ПО ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ, ОТКАЗИ И АНУЛАЦИИ

Всички промени и откази от пътуване се извършват лично от Възложителя, като се представят в писмена форма в офиса.

Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста, независимо от причините, са както следва:

 -за автобусни програми

до 30 календарни дни от началната датата на пътуването без неустойка;

от 29 до 20 дни – 50% от внесения депозит;

от 19 до 14 дни 75% ;

по-малко от 14 дни 100% от внесената сума;

 -за самолетни програми:

От деня, следващ деня на записването, до 91 ден преди датата на заминаване – 10% от основната цена на пътуването, от 90 ден до деня на издаване на самолетния билет – 35% от основната цена на пътуването, от деня на издаване на самолетния билет до 29 ден преди датата на заминаване – 35% от общата цена на организираното пътуване + стойността на самолетния билет и летищните такси, от 28 ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на организираното пътуване + стойността на самолетния билет и летищните такси. В случай на анулация на самолетен билет неустойката е 100%.

Смяна на дата или направление на вече потвърдено пътуване е възможно като освен посочените неустойки се удържа анулационна такса в размер на 5% от основната цена на пътуването без стойността на самолетния билет. В случаите, когато е издаден  самолетен билет се прилага и допълнителна анулационна такса, определена от авиокомпанията.

Агенцията си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Неявяването на туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването. Неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. В тези случаи, в сила влизат посочените неустойки.


10. МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ

Екскурзиите се провеждат при определен минимум туристи, който е посочен към всяка програма конкретно. Агенцията си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на програмата до 7 дни преди датата на отпътуване.

11. ПРИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НАС ОБСТОЯТЕЛСТВА

си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без да носим отговорност и да дължим неустойки за това.

12.Всяка от страните има право да поиска ИЗМЕНЕНИЕ или да ПРЕКРАТИ Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът

Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.